Skip to content

contact@studioclaro.ro

CONDITII GENERALE

fotografie

comerciala

CONDITII GENERALE

sTUDIO claro

În conformitate cu standardele actuale din industrie și cu legea drepturilor de autor, imaginile comandate rămân proprietatea fotografului Teodora Peneș. Acest lucru protejează interesele noastre, împotriva reproducerii ulterioare sau a distribuirii imaginilor dincolo de utilizarea inițială convenită. 

În primii 2 ani, drepturile exclusive de utilizare (asa cum au fost stabilite initial: teritoriu, media etc) ale oricărei imagini comandate apartin clientului. În acestă perioadă, aceste drepturi – și prin urmare imaginea – nu pot fi redirecționate către o a treia parte de către noi, fotografii, fără permisiunea expresă a clientului original. 

 În toată această perioadă (2 ani) garantăm că  nici o imagine nu va fi vândută unui competitor sau utilizată într-un mod care ar putea fi considerat defăimător pentru clientul original. 

Clientul poate totuși să reproducă fotografiile comandate atât timp cât aest aspect a fost convenit  de ambele părți în Anexa Drepturi de Autor, cu condiția ca acest lucru să fie direct legat de promovarea sau publicitatea companiei originale și să nu fie transferat unei terțe părți, chiar dacă acea terță parte este o filială sau o companie afiliată. 

Dacă un client dorește să obțină o imagine în mod exclusiv, pentru o perioadă mai lungă de timp, ocazional putem conveni o licență de imagine extinsă sau o taxă de cumpărare a dreptului de autor, în funcție de circumstanțele imaginilor și de utilizările viitoare posibile. 

Dacă o imagine a fost comandată de către o agenție de publicitate sau de către o altă parte în numele clientului, atunci agenția de publicitate sau acea altă parte nu poate să atribuie drepturi decât clientului original pentru care a fost realizată lucrarea. 

Agentia de publicitate sau alta parte poate retine dreptul de a utiliza imaginea pentru propriile sale scopuri de autopromovare, cu conditia ca acestea sa fie în contextul utilizării originale.  În niciun caz, agenția nu poate reproduce fotografia pentru un alt proiect sau pentru propriile sale scopuri de promovare fără ca aceste imagini comandate să aibă o legătură directă cu scopul lor original. 

Dacă fotografia este comandată de către o agenție, aceasta este responsabilă să se asigure că toate vizualizările/brief-urile sau ideile pentru fotografie sunt originale în conținut. Teodora Peneș / Uzina de Amintiri  sau persoanele care lucrează pentru ei nu vor fi responsabili pentru nicio acțiune întreprinsă de o a treia parte pentru încălcarea drepturilor de autor sau a proprietății intelectuale. 

În stabilirea valoarii taxei dreptului de autor se iau in calcul urmatoarle ASPECTE  

Durata de folosire – Perioada pentru care imaginea va fi utilizată. Cu cât utilizarea durează mai mult, cu atât tarifele vor fi mai mari. 

Mediul (online, print, reclame, etc) – Este important să  stabilim unde va fi folosită imaginea, astfel încât să se poată calcula un preț corect.   

Teritoriul (țară, oraș, EU) –  Acest aspect se referă la zona  în care imaginea va fi utilizată. 

Cele de mai sus se completează de drept cu prevedrile Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. 

STUDIO claro